املاک -وضعیت – فروش – اداری

استان تهران, ایران
 • 670,000 تومان
 • 1,300 تومان /متر مربع
 • تخت: 4
 • حمام: 2
 • پارکینگ: 1
 • 1200 متر مربع

سایر املاک

استان تهران, ایران
 • 670,000 تومان
 • 1,300 تومان /متر مربع
 • تخت: 4
 • حمام: 2
 • پارکینگ: 1
 • 1200 متر مربع

پروژهای ساخت و ساز

استان تهران, ایران
 • 670,000 تومان
 • 1,300 تومان /متر مربع
 • تخت: 4
 • حمام: 2
 • پارکینگ: 1
 • 1200 متر مربع

اجاره کوتاه مدت

استان تهران, ایران
 • 670,000 تومان
 • 1,300 تومان /متر مربع
 • تخت: 4
 • حمام: 2
 • پارکینگ: 1
 • 1200 متر مربع

فرصت های سرمایه گذاری ۱

استان تهران, ایران
 • 670,000 تومان
 • 1,300 تومان /متر مربع
 • تخت: 4
 • حمام: 2
 • پارکینگ: 1
 • 1200 متر مربع

فروش اداری- تجاری –

استان تهران, ایران
 • 670,000 تومان
 • 1,300 تومان /متر مربع
 • تخت: 4
 • حمام: 2
 • پارکینگ: 1
 • 1200 متر مربع

اجاره – مسکونی آپارتمان -1

استان تهران, ایران
 • 670,000 تومان
 • 1,300 تومان /متر مربع
 • تخت: 4
 • حمام: 2
 • پارکینگ: 1
 • 1200 متر مربع

فروش – مسکونی آپارتمان 1

استان تهران, ایران
 • 670,000 تومان
 • 1,300 تومان /متر مربع
 • تخت: 4
 • حمام: 2
 • پارکینگ: 1
 • 1200 متر مربع

اداری -رهن

استان تهران, ایران
 • 670,000 تومان
 • 1,300 تومان /متر مربع
 • تخت: 4
 • حمام: 2
 • پارکینگ: 1
 • 1200 متر مربع

مقایسه آگهی ها

مقایسه