همه آگهی ها

مرتب سازی بر اساس:
 • 670,000 تومان
 • 1,300 تومان /متر مربع

املاک -وضعیت – فروش – اداری

 • 670,000 تومان
 • 1,300 تومان /متر مربع
استان تهران, ایران
 • تخت: 4
 • حمام: 2
 • پارکینگ: 1
 • 1200 متر مربع
اطلاعات بیشتر
3 ماه پیش
 • 670,000 تومان
 • 1,300 تومان /متر مربع

سایر املاک

 • 670,000 تومان
 • 1,300 تومان /متر مربع
استان تهران, ایران
 • تخت: 4
 • حمام: 2
 • پارکینگ: 1
 • 1200 متر مربع
اطلاعات بیشتر
3 ماه پیش
 • 670,000 تومان
 • 1,300 تومان /متر مربع

پروژهای ساخت و ساز

 • 670,000 تومان
 • 1,300 تومان /متر مربع
استان تهران, ایران
 • تخت: 4
 • حمام: 2
 • پارکینگ: 1
 • 1200 متر مربع
اطلاعات بیشتر
3 ماه پیش
 • 670,000 تومان
 • 1,300 تومان /متر مربع

اجاره کوتاه مدت

 • 670,000 تومان
 • 1,300 تومان /متر مربع
استان تهران, ایران
 • تخت: 4
 • حمام: 2
 • پارکینگ: 1
 • 1200 متر مربع
اطلاعات بیشتر
3 ماه پیش
 • 670,000 تومان
 • 1,300 تومان /متر مربع

فرصت های سرمایه گذاری ۱

 • 670,000 تومان
 • 1,300 تومان /متر مربع
استان تهران, ایران
 • تخت: 4
 • حمام: 2
 • پارکینگ: 1
 • 1200 متر مربع
اطلاعات بیشتر
3 ماه پیش
 • 670,000 تومان
 • 1,300 تومان /متر مربع

فروش اداری- تجاری –

 • 670,000 تومان
 • 1,300 تومان /متر مربع
استان تهران, ایران
 • تخت: 4
 • حمام: 2
 • پارکینگ: 1
 • 1200 متر مربع
اطلاعات بیشتر
3 ماه پیش
 • 670,000 تومان
 • 1,300 تومان /متر مربع

اجاره – مسکونی آپارتمان -1

 • 670,000 تومان
 • 1,300 تومان /متر مربع
استان تهران, ایران
 • تخت: 4
 • حمام: 2
 • پارکینگ: 1
 • 1200 متر مربع
اطلاعات بیشتر
3 ماه پیش
 • 670,000 تومان
 • 1,300 تومان /متر مربع

فروش – مسکونی آپارتمان 1

 • 670,000 تومان
 • 1,300 تومان /متر مربع
استان تهران, ایران
 • تخت: 4
 • حمام: 2
 • پارکینگ: 1
 • 1200 متر مربع
اطلاعات بیشتر
3 ماه پیش
 • 670,000 تومان
 • 1,300 تومان /متر مربع

اداری -رهن

 • 670,000 تومان
 • 1,300 تومان /متر مربع
استان تهران, ایران
 • تخت: 4
 • حمام: 2
 • پارکینگ: 1
 • 1200 متر مربع
اطلاعات بیشتر
3 ماه پیش
 • 670,000 تومان
 • 1,300 تومان /متر مربع

خانه های تک خانواده

 • 670,000 تومان
 • 1,300 تومان /متر مربع
استان تهران, ایران
 • تخت: 4
 • حمام: 2
 • پارکینگ: 1
 • 1200 متر مربع
اطلاعات بیشتر
5 سال پیش
 • 2,500 تومان /متر مربع

آپارتمان جدید

 • 2,500 تومان /متر مربع
استان تهران, ایران
 • تخت: 3
 • حمام: 1
 • پارکینگ: 1
 • 2450 متر مربع
اطلاعات بیشتر
5 سال پیش
 • 1,900 تومان /ماهانه

آپارتمان بزرگ

 • 1,900 تومان /ماهانه
استان تهران, ایران
 • تخت: 2
 • حمام: 1
 • پارکینگ: 1
 • 2300 متر مربع
اطلاعات بیشتر
5 سال پیش
 • 899,000 تومان
 • 7,600 تومان /متر مربع

طراحی نمای آپارتمان اقیانوس

 • 899,000 تومان
 • 7,600 تومان /متر مربع
استان تهران, ایران
 • تخت: 1
 • حمام: 2
 • پارکینگ: 1
 • 1749 متر مربع
اطلاعات بیشتر
5 سال پیش
 • 2,200 تومان /متر مربع

آپارتمان نوساز در طبقه آخر

 • 2,200 تومان /متر مربع
استان تهران, ایران
 • تخت: 3
 • حمام: 2
 • پارکینگ: 1
 • 1500 متر مربع
اطلاعات بیشتر
5 سال پیش
 • 1,900 تومان /متر مربع

ویلا راحت در سبز

 • 1,900 تومان /متر مربع
استان تهران, ایران
 • تخت: 3
 • حمام: 1
 • پارکینگ: 1
 • 2180 متر مربع
اطلاعات بیشتر
5 سال پیش
 • 990,000 تومان
 • 6,000 تومان /متر مربع

منظره خلیج ویلا زرق و برق دار

 • 990,000 تومان
 • 6,000 تومان /متر مربع
استان تهران, ایران
 • تخت: 2
 • حمام: 2
 • پارکینگ: 1
 • 2150 متر مربع
اطلاعات بیشتر
5 سال پیش
 • 880,000 تومان
 • 6,700 تومان /متر مربع

ویلای زیبا برای فروش

 • 880,000 تومان
 • 6,700 تومان /متر مربع
استان تهران, ایران
 • تخت: 4
 • حمام: 2
 • پارکینگ: 1
 • 5280 متر مربع
اطلاعات بیشتر
5 سال پیش
 • 13,000 تومان /متر مربع

آپارتمان معاصر

 • 13,000 تومان /متر مربع
استان تهران, ایران
 • تخت: 4
 • حمام: 2
 • پارکینگ: 1
 • 1200 متر مربع
اطلاعات بیشتر
5 سال پیش
 • 570,000 تومان
 • 2,700 تومان /متر مربع

استودیوی عالی

 • 570,000 تومان
 • 2,700 تومان /متر مربع
استان تهران, ایران
 • تخت: 4
 • حمام: 2
 • پارکینگ: 1
 • 3400 متر مربع
اطلاعات بیشتر
5 سال پیش
ویژه
 • 190,000 تومان /ماهانه

فضای اداری مدرن

 • 190,000 تومان /ماهانه
استان تهران, ایران
 • 1900 متر مربع
اطلاعات بیشتر
5 سال پیش
ویژه
 • 990,000 تومان
 • 5,400 تومان /متر مربع

ویلا با استخر

 • 990,000 تومان
 • 5,400 تومان /متر مربع
استان تهران, ایران
 • تخت: 4
 • حمام: 1
 • پارکینگ: 1
 • 3410 متر مربع
اطلاعات بیشتر
5 سال پیش
29 ملک
مرتب سازی بر اساس:
 • 670,000 تومان
 • 1,300 تومان /متر مربع

املاک -وضعیت – فروش – اداری

 • 670,000 تومان
 • 1,300 تومان /متر مربع
استان تهران, ایران
 • تخت: 4
 • حمام: 2
 • پارکینگ: 1
 • 1200 متر مربع
اطلاعات بیشتر
3 ماه پیش
 • 670,000 تومان
 • 1,300 تومان /متر مربع

سایر املاک

 • 670,000 تومان
 • 1,300 تومان /متر مربع
استان تهران, ایران
 • تخت: 4
 • حمام: 2
 • پارکینگ: 1
 • 1200 متر مربع
اطلاعات بیشتر
3 ماه پیش
 • 670,000 تومان
 • 1,300 تومان /متر مربع

پروژهای ساخت و ساز

 • 670,000 تومان
 • 1,300 تومان /متر مربع
استان تهران, ایران
 • تخت: 4
 • حمام: 2
 • پارکینگ: 1
 • 1200 متر مربع
اطلاعات بیشتر
3 ماه پیش
 • 670,000 تومان
 • 1,300 تومان /متر مربع

اجاره کوتاه مدت

 • 670,000 تومان
 • 1,300 تومان /متر مربع
استان تهران, ایران
 • تخت: 4
 • حمام: 2
 • پارکینگ: 1
 • 1200 متر مربع
اطلاعات بیشتر
3 ماه پیش
 • 670,000 تومان
 • 1,300 تومان /متر مربع

فرصت های سرمایه گذاری ۱

 • 670,000 تومان
 • 1,300 تومان /متر مربع
استان تهران, ایران
 • تخت: 4
 • حمام: 2
 • پارکینگ: 1
 • 1200 متر مربع
اطلاعات بیشتر
3 ماه پیش
 • 670,000 تومان
 • 1,300 تومان /متر مربع

فروش اداری- تجاری –

 • 670,000 تومان
 • 1,300 تومان /متر مربع
استان تهران, ایران
 • تخت: 4
 • حمام: 2
 • پارکینگ: 1
 • 1200 متر مربع
اطلاعات بیشتر
3 ماه پیش
 • 670,000 تومان
 • 1,300 تومان /متر مربع

اجاره – مسکونی آپارتمان -1

 • 670,000 تومان
 • 1,300 تومان /متر مربع
استان تهران, ایران
 • تخت: 4
 • حمام: 2
 • پارکینگ: 1
 • 1200 متر مربع
اطلاعات بیشتر
3 ماه پیش
 • 670,000 تومان
 • 1,300 تومان /متر مربع

فروش – مسکونی آپارتمان 1

 • 670,000 تومان
 • 1,300 تومان /متر مربع
استان تهران, ایران
 • تخت: 4
 • حمام: 2
 • پارکینگ: 1
 • 1200 متر مربع
اطلاعات بیشتر
3 ماه پیش
 • 670,000 تومان
 • 1,300 تومان /متر مربع

اداری -رهن

 • 670,000 تومان
 • 1,300 تومان /متر مربع
استان تهران, ایران
 • تخت: 4
 • حمام: 2
 • پارکینگ: 1
 • 1200 متر مربع
اطلاعات بیشتر
3 ماه پیش

مقایسه آگهی ها

مقایسه